Socjalna Fundacja Życie Bez Barier zajmuje się pomocą osobom niedosłyszącym.
Możesz przeznaczyć 1% podatku ! KRS: 0000006751. Pomóż potrzebującym! pobierz blankiet
 

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

Działanie na rzecz ułatwienia osobom z wadą słuchu dostępu do nowoczesnych pomocy słuchowych, a w szczególności aparatów słuchowych.

Popularyzowanie wiedzy o możliwościach porozumiewania się osób z wadą słuchu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Udzielanie dotacji na nabycie aparatów słuchowych dla osób o niskich dochodach, nie korzystających z innej pomocy socjalnej. W pierwszej kolejności pomocą objęci są emeryci i renciści oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Udostępnianie informacji na tematy związane z problemami wad słuchu oraz możliwościami ich leczenia i protezowania, w szczególności poprzez zamieszczanie i wspieranie publikacji prasowych, organizowanie konferencji i seminariów dla lekarzy, prowadzenie ogólnodostępnej informacji telefonicznej oraz informacji za pośrednictwem internetu.

Popularyzację problemów protezowania wady słuchu w mediach.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.